Terms and Conditions

E-Ticket Palembang Tix yang sah
E-ticket Palembangtix yang sah adalah e-ticket yang dibeli dengan tata cara yang telah ditentukan yaitu pembelian secara online melalui transaksi elektronik pada website www.Palembangtix.com
Pencetakan E-Ticket
Pembeli dianjurkan untuk mencetak e-ticket satu kali untuk satu id transaksi yang dibelinya, untuk menghindari resiko penggunaan e-ticket oleh pihak lain
Penggunaaan QR Code
E-ticket menggunakan QR Code, dan hanya berlaku untuk satu kali penggunaan
Pemalsuan & Penggandaan E-Ticket
Penyelenggara berhak untuk memproses dan menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik secara perdata maupun pidana terhadap orang-orang yang memperoleh e-ticket dengan cara yang tidak sah termasuk tapi tidak terbatas dengan cara melakukan pemalsuan atau menggandakan e-ticket yang sah atau memperoleh e-ticket dengan cara yang tidak sesuai.
Kehilangan E-Ticket
Penyelenggara dan Palembangtix.Com tidak bertanggungjawab atas kelalaian pembeli tiket yang mengakibatkan e-ticket jatuh ke tangan orang lain (dalam penguasaan orang lain) untuk dipergunakan sebagai tanda masuk tempat pertunjukan yang menghilangkan hak dari pembeli tiket.
Pembatalan Pembelian
E-ticket tidak dapat ditukar dan tidak dapat diuangkan kembali.
Tiket Anak
Anak-Anak dengan usia diatas 2 tahun, wajib membeli tiket